Als het zomers warm is, lijkt het net of de krekels niet kunnen ophouden met geluid maken. Maar wist je ook dat je aan de hand van het tjirpen ongeveer berekenen hoe warm het is! Hiervoor moet je wel heel goed kunnen luisteren en snel kunnen tellen.

De volgende formule is namelijk van toepassing: Tel het aantal tjirpen dat een krekel in 14 seconden maakt, tel daar 8 bij op, vermenigvuldig die uitkomst met 5 en deel dan door 9. De uitkomst is de temperatuur in graden Celsius. Deze methode schijnt een nauwkeurigheid te hebben van ongeveer twee graden.

Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl