Beleid inzake het bewaren van gegevens

Ingangsdatum: 25/05/2018

Wij verzamelen gegevens terwijl u onze Diensten gebruikt. Wat we verzamelen, waarom we het verzamelen, en hoe u uw informatie kunt beheren worden beschreven in ons Privacybeleid. Dit bewaarbeleid beschrijft waarom we verschillende soorten gegevens voor verschillende periodes bewaren.

Sommige gegevens kunt u verwijderen wanneer u maar wilt, sommige gegevens worden automatisch verwijderd en sommige gegevens bewaren we voor langere tijd wanneer dat nodig is. Wanneer u gegevens verwijdert, volgen wij een verwijderingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en volledig van onze servers worden verwijderd of alleen in geanonimiseerde vorm worden bewaard.

Informatie die wordt bewaard tot u het verwijdert

We bieden allerlei diensten aan die u toelaten om data die in uw account wordt bewaard te corrigeren of verwijderen. U kan bijvoorbeeld:

We bewaren deze gegevens in uw account totdat u ervoor kiest ze te verwijderen. En als u onze diensten gebruikt zonder in te loggen, bieden we u ook de mogelijkheid om bepaalde gegevens te verwijderen die gekoppeld zijn aan wat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, zoals een apparaat, browser of app.

Gegevens die na een bepaalde periode verlopen

In sommige gevallen bewaren we de gegevens voor een bepaalde periode, in plaats van een manier te voorzien om ze te verwijderen. Voor elk type gegevens stellen we bewaartermijnen vast op basis van de reden voor de verzameling ervan. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onze diensten goed worden weergegeven op veel verschillende soorten apparaten, kunnen we de browserbreedte en -hoogte tot 9 maanden bewaren. We nemen ook stappen om bepaalde gegevens binnen bepaalde tijdsperiodes te anonimiseren.

Informatie die wordt bewaard tot uw account wordt verwijderd

We bewaren enkele gegevens zolang uw account bestaat, als dat nuttig is om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers met onze diensten omgaan en hoe we ze kunnen verbeteren.

Informatie die voor langere tijd wordt bewaard voor beperkte doeleinden

.

Soms verplichten zakelijke en wettelijke vereisten ons om bepaalde informatie, voor specifieke doeleinden, voor een langere periode te bewaren. Redenen waarom we sommige gegevens voor langere tijd kunnen bewaren zijn onder meer:

  • Veiligheid, fraude en misbruikpreventie. Om u, andere mensen en QuizzClub te beschermen tegen fraude, misbruik en onbevoegde toegang. Bijvoorbeeld, wanneer we iemand verdenken van advertentiefraude.
  • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. Om te voldoen aan enige toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of afdwingbaar verzoek van de overheid, of is vereist om de toepasselijke Terms of Service af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen. Bijvoorbeeld, als we een wettige dagvaarding ontvangen.

Voorzien van veilige en volledige verwijdering

Wanneer u gegevens in uw account verwijdert, beginnen we onmiddellijk met het proces van verwijdering van het product en onze systemen. Eerst proberen we ze onmiddellijk van het beeld te verwijderen en de gegevens mogen niet langer gebruikt worden om uw QuizzClub ervaring te personaliseren.

We beginnen dan een proces dat is ontworpen om de gegevens veilig en volledig te verwijderen uit onze opslagsystemen. Veilig wissen is belangrijk om onze gebruikers en klanten te beschermen tegen onopzettelijk gegevensverlies. Het volledig verwijderen van gegevens van onze servers is net zo belangrijk voor de gemoedsrust van de gebruikers. Dit proces duurt over het algemeen ongeveer 3 maanden vanaf het moment van verwijdering. Dit omvat vaak een herstelperiode van maximaal 7 dagen voor het geval dat de gegevens onbedoeld werden verwijderd.

Elk QuizzClub opslagsysteem waaruit gegevens worden verwijderd, heeft zijn eigen gedetailleerde proces voor veilige en volledige verwijdering. Dit kan inhouden dat het systeem herhaaldelijk wordt doorlopen om te bevestigen dat alle gegevens zijn verwijderd, of dat er een korte vertraging optreedt om het herstel van fouten mogelijk te maken. Als gevolg hiervan kan het verwijderen soms langer duren als er extra tijd nodig is om de gegevens veilig en volledig te verwijderen. Onze diensten maken ook gebruik van gecodeerde back-upopslag als een andere beschermingslaag om te helpen bij het herstel van potentiële rampen. Gegevens kunnen tot 6 maanden op deze systemen blijven staan.

Zoals bij elk verwijderingsproces kunnen zaken als routinematig onderhoud, onverwachte storingen, bugs of storingen in onze protocollen leiden tot vertragingen in de processen en tijdsbestekken die in dit artikel zijn gedefinieerd. We onderhouden systemen die zijn ontworpen om dergelijke problemen op te sporen en te verhelpen.